HVEM ER VI?

Hos Verismo Systems har vi systemutviklere, HR-spesialister, økonomer og prosjektledere. Sammen danner vi en kompetent gruppe, som leverer kvalitative og fleksible, talent management-løsninger. På grunn av en solid bakgrunn innen systemutvikling og systemdesign, kan vi arbeide i nært samarbeid med kundene våre og gjennomføre spesifikke konfigurasjoner etter ønsker og behov.

HVA GJØR VI?

Vi tilbyr løsninger for alle typer organisasjoner, fra små til riktig store. Våre talent management-løsninger kan bestå av en enkel plattform eller et omfattende system for avansert behov. Selvsagt integrerer vi eksisterende systemer. Vi har erfaring med de fleste leverandører på markedet. Ring oss, for å få vite om vi er integrert med deres system. Det er mye mulig at vi er det.

“En godt gjennomført implementering gir målbare resultater til organisasjonen. Det er jobben min å levere det.”

Krister Olsson, Sales Manager

“We are your everyday business”

Fredrik Wallén, CEO

“Ta det med ro, alle kan lære seg Verismo.”

EMMA LUNDSTRÖM, OPPLÆRING OG SUPPORT

Verismo HR er en talent management-løsning som hjelper organisasjoner med å strukturere, optimalisere og samordne arbeid og resultat. Kundedrevet utvikling har gjort Verismo HR til en løsning forankret i virkelighet og synlige resultater. Et eksempel på hva Verismo HR kan gjøre for bedriften, vil dere finne på modulsiden nedenfor. Core HR utgjør stammen i Verismo HR og er obligatorisk. De andre modulene er det lett å legge til og kombinere for å få maksimal effekt.

Våre løsninger støtter virksomheter, viser organisasjonskart og reduserer avstanden mellom kollegaer. De brukes til å skape kontinuitet i målstyringsprosesser, hjelper til å spre mål og verdigrunnlag og gjør det lett å bedømme hverandre. Smidig integrasjon med eksisterende lønningssystem, kombinert med eksempelvis fraværshåndtering og bonusberegninger, skaper oversikt over hver enkelt medarbeider, avdeling og forretningsområde. Verismo HR gjør det mulig å lage rapporter over organisasjonens status i sanntid, ut fra de moduler og de data som finnes i bedriftens spesifikke løsning.

Grensesnitt

Verismo HR har en enkel og oversiktlig design. Klikk på bildene nedenfor, for å vise hvordan det kan se ut i noen av våre vanligste moduler.

Vi tror på fleksibilitet. Kundene våre er aktive innen et stort antall virksomhetsområder. Kundene har mellom snaue hundre til flere tusen ansatte. Forskjellige virksomhetsområder og størrelse skaper også forskjellig behov og potensiale. Verismo HR tilpasses ganske enkelt eksisterende organisasjonsstruktur og prosesser. Derfor tiltrekkes kunder med sammensatte hierarkier og unike medarbeiderstrukturer. Det som kundene våre har til felles er en streben etter å forbedre sitt talent management-arbeid på en bevisst og moderne måte.

Tre kundetilfeller

For å implementere en ny løsning i en stor organisasjon trengs en plan. Ikke sjelden må flere eksisterende systemer integreres og kundespesifikke tilpasninger foretas. Verismo HR består av flere moduler, som betraktes som egne prosjekter under implementeringen, med prosjektplan og ressursplanlegging. Særskilt når det dreier seg om avanserte løsninger og moduler er implementering trinn-for-trinn å foretrekke, noe som også er lønnsomt for brukerne, som kan lære seg løsningen i takt med at den skaleres opp i størrelse til full funksjonalitet.

Våre prosjekter starter alltid med behovs- og kravanalyser, for deretter å overgå i workshops sammen med kunden. Dette danner et underlag for systemspesifikasjonen, der unntak og tillegg blir tydelig løftet frem. Spesifikasjonen definerer deretter forventningene og avgjør hvordan implementasjonen kommer til å se ut når det gjelder tidsforbruk og ressurser.

Under hele prosessen støtter vår prosjektleder kunden og gir veiledning om hvilket materiale som skal leveres til Verismo Systems i hvert enkelt tilfelle. Dette danner en kontinuerlig dialog, der misforståelser unngås og det oppnås et sluttresultat, som ofte overstiger forventningene.

Verismo Systems er en smidig organisasjon. Vi tror at en bedrift som er smidig, gir sine medarbeidere ansvar og oppmuntrer til delaktighet og også blir et hyggelig sted å arbeide hos. Vi ønsker diskusjoner og idéer velkommen og vi ønsker hele tiden å bli betraktet som fleksible, imøtegående og profesjonelle.

Hos Verismo Systems legger vi vekt på å levere det som blir etterspurt og litt til. Vår nære service er en av nøkkelfaktorene til vår fremgang og noe som vi kommer til å ta med oss i takt med at vi vokser som organisasjon. Fornøyde kunder betyr flere kunder og sammen danner vi en talent management-løsning i verdensklasse.

Vi tror

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Captcha
captcha

Type captcha here

Contact Info

+46 (0)8 615 54 30

info@verismohr.com

David Bagares Gata 3, 111 38 Stockholm, Sweden