Vårt erbjudande

Vi erbjuder talent management-lösningar för alla typer av organisationer, från mindre till riktigt stora. Verismo HR kan utgöra en enkel plattform eller ett omfattande system för avancerade behov. Självklart integrerar vi med befintliga system och har erfarenhet av de flesta leverantörer på marknaden. Slå en signal för att ta reda på om vi har integrerat med era system, chansen är stor att så är fallet.

Vilka är vi?

Hos Verismo Systems finns systemutvecklare, HR-specialister, ekonomer och projektledare. Tillsammans formar vi en kompetent grupp som levererar kvalitativa och flexibla talent management-lösningar. Tack vare en gedigen bakgrund inom systemutveckling och systemdesign kan vi arbeta nära våra kunder och genomföra specifika konfigurationer efter behov och önskemål.

“We are your everyday business”

Fredrik Wallén, CEO

Verismo HR är en talent management-lösning som hjälper organisationer strukturera, optimera och samordna arbete och resultat. Kunddriven utveckling har gjort Verismo HR till en lösning förankrad i verkligheten och synliga resultat. Exempel på vad Verismo HR kan göra för er hittar ni på modulsidan nedan. Core HR utgör stommen i Verismo HR och är obligatorisk, de andra modulerna är enkla att lägga till och kombinera för maximal effekt.

Våra lösningar stödjer verksamheter, visar organisationskartor och minskar avstånden mellan kollegor. De används för att skapa kontinuitet i målstyrningsprocesser, hjälper till att sprida mål och värdegrund samt gör det enkelt att utvärdera varandra. Smidiga integrationer med befintliga lönesystem, kombinerat med exempelvis frånvarohantering och bonusberäkningar, skapar översikt för varje medarbetare, avdelning och affärsområde. Verismo HR gör det möjligt att i realtid skapa rapporter över organisationens status, utifrån de moduler och den data som finns i er specifika lösning.

Gränssnitt

Verismo HR har en enkel och överskådlig design. Klicka på bilderna nedan för att visa hur det kan se ut i några av våra vanligaste moduler.

Vi tror på flexibilitet. Våra kunder är aktiva inom en stort antal verksamhetsområden och har mellan knappt ett hundratal till flera tusen anställda. Olika verksamhetsområden och storlek  skapar också olika behov och potential. Verismo HR anpassas enkelt till befintliga organisationsstrukturer och processer, därför attraheras kunder med komplexa hierarkier och unika medarbetarstrukturer. Det våra kunder har gemensamt är en strävan efter att förbättra deras talent management-arbete på ett medvetet och modernt sätt.


För att implementera en ny lösning i en stor organisation behövs en plan. Inte sällan ska flera befintliga system integreras och kundspecifika anpassningar göras. Verismo HR består av flera moduler, vilka betraktas som egna projekt under implementeringen, med projektplan och resursplanering. Särskilt när det handlar om avancerade lösningar och moduler är det att föredra att implementera steg-för-steg, något som också gynnar användarna vilka får lära sig lösningen i takt med att den skalas upp i storlek till full funktionalitet.

Våra projekt startar alltid med behovs- och kravanalyser för att sedan övergå i workshops tillsammans med kunden. Detta skapar ett underlag till systemspecifikationen, där undantag och tillägg lyfts fram tydligt. Specifikationen definierar sedan förväntningar och avgör hur implementationen kommer se ut,  i termer av tidsåtgång och resurser.

Under hela processen stöttar vår projektledare kunden och guidar genom material som ska levereras till Verismo Systems vid vilket tillfälle. Detta bygger en kontinuerlig dialog där missförstånd undviks och ett färdigt resultat, som ofta överstiger det förväntande, uppnås.

Verismo Systems är en agil organisation. Vi tror att ett företag som är smidigt, ger sina medarbetare ansvar och uppmuntrar till delaktighet också blir ett roligt ställe att arbeta på. Vi välkomnar diskussioner och idéer, och vi vill alltid bli betraktade som flexibla, tillmötesgående och professionella.

På Verismo Systems lägger vi energi på att leverera det som efterfrågas, och lite till. Vår nära service är en av nyckelfaktorerna till vår framgång och någonting som vi kommer bära med oss i takt med att vi växer som organisation. Glada kunder betyder fler kunder och tillsammans skapar vi en talent management-lösning i världsklass.

 

Vi tror

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Captcha
captcha

Type captcha here

Contact Info

+46 (0)8 615 54 30

info@verismohr.com

David Bagares Gata 3, 111 38 Stockholm, Sweden