Anställningsprocess

Anställning, onboarding och exit

Verismo HR hanterar hela medarbetarens livscykel, från anställning till onboarding och hela vägen till en exit,  på ett smidigt, digitalt och automatiskt arbetssätt. Den här processen kallas anställningsprocessen och den tillsammans med de andra processerna över går i varandra på ett sömlöst sätt och tar med den information som är aktuell för respektive del.

Anställning med digital signering

Vid anställning samlas personlig data in från medarbetaren för att skapa profil, skriva avtal och skicka informationsmejl. Medarbetaren involveras via en länk där hen själv fyller i ett formulär med personlig information såsom telefonnummer, adress, närmast anhöriga, bankuppgifter mm.

Förutom informationen ovan så kan formuläret även innehålla anpassade fält som allergier, bilagor, skostorlek eller annan praktisk information som skickas automatiskt tillbaka till systemet. Genom att jobba på det här sättet minimeras risken att den personliga informationen hamnar i mejlkorgar eller manuella filer med felaktiga behörigheter.

Under tiden fyller chefen eller HR i resterande information gällande anställning, kompensation, arbetsverktyg, semesterdagar och andra delar som är viktiga. Det är chefen eller HR som väljer kontrakt, bilagspaket och signeringsparter. När signeringen är klar sparas avtalet på medarbetarens profil

Vid digital signering integrerar vi just nu med:

anställning, onboarding och exit scrive logga verismo hr
anställning, onboarding och exit logga på getaccept loga verismo hr

Kontrakt och bilagspaket

I Verismo skapar ni era egna anställningsavtal, anpassar utseende, logga och typsnitt. På så sätt kan ni göra dem personliga och inviduella. Välj inställningar för när vilket avtal ska vara aktivt gällande kollektivavtal, medarbetarnivåer, länder och format.

Ni kan även koppla flertalet bilagor till respektive kontrakt, som tillexempel policys, informationsdokument eller riktlinjer. Bilagorna kan vara obligatoriska att läsa och blir då signerade under signeringsprocessen.
Vill du veta mer? Läs Verismo + Scrive – case med Apollo

 

Onboarding och crossboarding

När anställningsprocessen är klar startar onboardingprocessen. Dess syfte är att skapa en bra start för den nya medarbetaren och har en avgörande roll för trivsel och långsiktighet.

Onboardingprocessen involverar både chef och medarbetare genom checklistor eller informationssidor, informationsmejl och påminnelser. Låt HR och administratörerna bygga upp onboardingen för att säkerställa kvaliteten och här har de möjlighet att anpassa efter roll, medarbetarnivå, plats eller land.

Även vid interna jobbförändringar eller byten av roll kan det finnas behov av en introduktion, det kallar vi crossboarding. Det fungerar likadant som en onboarding och kan involvera både chef och medarbetare med checklistor och informationssidor.

Exit

Oavsett anledning till avslut är det viktigt att även exitprocessen är smidig och effektiv. Genom att ta hjälp av systemet kan chefen få en checklista för att samla in arbetsutrustning, boka in exitsamtal och skriva arbetsintyg. I samband med slutdatum informeras HR, IT och lön samt andra viktiga mottagare med automatiskt mejlutskick med anpassat innehåll.