Arbeta strategiskt – Inte administrativt

2018-11-26

Otaliga Excelfiler, Wordmallar och utskrivna onboarding checklistor – känner du igen dig?

Administrativa arbetsuppgifter upptar 73% HR-avdelningens tid, tid de istället kunde arbetat strategiskt. Med ett strategiskt HR arbete ökar chanserna att skapa högre medarbetarengagemang – något som leder till 21% högre lönsamhet och 37% lägre frånvaro, som exempel. Förutom att Verismo HR integreras med era övriga system så listar vi här två funktioner som minimerar det administrativa arbetet för HR:

Strategiskt arbete

1. Digital onboarding

Det är 69% större sannolikhet att en anställd stannar i er verksamhet i mer än tre år om den ingått i en strukturerad onboarding. Att ha en digital onboarding ger företag möjlighet att inte missa den viktiga initiala informationen eller verktygen.

All arbetsutrustning finns på plats, möten är inbokade och introduktionen blir lyckad, varje gång!

2. Ett rollstyrt system

Personalinformation och processer i digitala och integrerade system eliminerar dubbelarbete. När dessa sedan blir automatiska och anpassade per anställd får man ut maximala nytta. Verismo HR är ett rollstyrt system, vilket innebär att beroende på den roll en person har så anpassas information och processer, automatiskt. Rollen bestämmer till exempel kompetenskrav, ansvarsområden eller personens onboardingprocess.

Verismo HR ger er automatiska processer, digital onboarding och vi skapar integrationer med era nuvarande system – så att ni kan minimera det ineffektiva administrativa arbetet. Nu kan ni fokusera på det nödvändiga, strategiska arbetet!