Få med resten av organisationen på HR-tåget

När GDPR verkställdes blev många oroliga för hur det skulle hanteras och interna rutiner sattes upp. Att ett HR-system är lösningen för att slippa oroa sig för GDPR vet vi redan. Och vet man inte det kan man läsa – Sluta oroa dig för GDPR.

Idag behöver vi kanske få med resten av organisationen på HR-tåget med andra fördelar än att det är GDPR-säkert. Att ett HR-system kan skapa attraktivare arbetsplatser är vi övertygade om. Men hur får man ledningsgruppen att inse det?

Sätt dig i beslutfattarnas skor

Att prata om vad ett HR-system gör för dina arbetsprocesser är väl naturligt den enklaste retoriken att anamma. För resten av ledningen kan det ta sig relativt litet och irrelevant. Genom att fundera över beslutfattarnas utmaningar blir det enklare att hitta värdet av ett HR-system för dem. Hur tar ni reda på det? Fråga!

Ta dig tiden att diskutera tillsammans med de olika avdelningarna vad dem kämpar med. På så sätt kan du få fram hur de skulle kunna hitta nyttan i ett HR-system. Passa även på att fråga vilka hinder eller farhågor dem ser. Det ger ett bra underlag för att också hitta en leverantör som är den perfekta matchen för er.

För den högsta ledningen blir det lätt att argumentera för en HR-lösning som ger stöd för att organisationen ska uppfylla kritiska affärsmål. Stödet får ni i form av automatiserade processer, rapporter och analysverktyg. Det kan handla om utvecklingen av personalens kompetenser, karriärplanering eller successionsplanering. Det är detta som gör att en HR-chefer som kan säkerställa att personal utvecklas i rätt riktning och kan möta framtidens utmaningar. Och på tur också minskar risken för att rätt person inte finns på plats, är för styrelseledamöter nästintill ovärderligt.

Exempel på fördelar som beslutfattarna kan vara intresserade av:

Ekonomichefen:

Ekonomichefen ser fördelar med ett HR-system i lönesättningen. Med ett HR-system så blir hanteringen av lönesamtalen betydligt mer effektiv, där en gemensam struktur för lönesamtalen blir till bra underlag för medarbetarens löneändringar. Även fördelar som tydliga rapportvägar under lönerevisionen som dessutom går mot satta budgetmål, vara nånting som ekonomichefen ser värde i.

Försäljningschefen:
Chefen som ansvarar för försäljning av konsulter kan i sin tur se värdet av den interna kartläggningen av kompetenser. På så vis blir det enklare att hitta rätt anställd för rätt projekt. Det kommer utveckla personalstyrkan i den riktning som framtida klienter förväntar sig. Välutvecklad och synliga talangprofiler bidrar i sin tur till att medarbetare är mer säljbara mot kunder samt partners. Medan det internt blir lättare att sätta ihop välbalanserade projektgrupper.

IT-ansvarig:
En IT-ansvarig vill se att systemet spelar väl med resterande systemmiljö och att vissa saker går att automatisera för enklare hantering. Exempelvis kan det röra sig om integrationer mellan system där medarbetarens data inte behöver sättas upp dubbelt. Det kan även vara en integration mot Active Directory för att beställa och hantera olika typer av licenser och behörigheter.

Vara tydlig med kostnader

Var helt transparent med kostnaderna, exempelvis räcker det inte med att vid en SaaS-lösning att säga att ”Systemet kostar X kr per användare i månaden” då det oftast bara kan vara en del av kostnaden. Det finns en vanlig missuppfattning att det tillkommer extra kostnader och i många fall kan de säkert stämma. Det kan handla om exempelvis; kostnad för implementation, integrationer eller utbildning för att nämna några exempel. Genom att vara tydlig med kostnader mot ledningsgruppen kring allt som kan tillkomma så gör du inköpet betydligt tryggare. Gör du det får du även bort eventuella farhågor angående prisbilder som sticker iväg.

Ta hjälp av en person i ledningsgruppen

Att navigera i mötesrummet och presentera inköp av ett HR system är en utmaning. Det kan dyka upp frågor som du inte kan svara på. Då är det bra om du i förväg tagit hjälp av en person från ledningsgruppen med insyn i frågor och utmaningar. Den här personen kan i förväg hjälpa till att diskutera viktiga delar och du kan enklare navigera orosmomenten som dyka upp från mottagarens sida under presentationen.

Genom att åsidosätt tid och få med en person på tåget innan mötet, så ökar du chansen att andra deltagarna också ställer sig positiva till inköpet väl under mötet, då en gemensam duo som båda delar samma åsikter är mer övertygande.

Få fram värdet

Väljer ni rätt leverantör av HR-system kan ni förvänta er att få ut mycket mer än bara en säker och samlad plats för hantering av personalinformation. Många leverantörer har utvecklats från att bara behandla CoreHR, den centrala informationshanteringen, till att erbjuda målstyrning, talanghantering, lönekartläggning och revision. Väljer ni rätt leverantör med fokus på att identifiera de viktigaste interna behoven och processerna blir det enklare att anpassa systemet efter er verklighet.

 

HR kan identifiera mönster inom organisationen, sätta in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt, och styra chefer samt medarbetare i rätt riktning. Resultatet blir att hela företaget kommer se nyttan av systemet och dolda insikter kommer göra sig synliga. Från medarbetaren som enklare kan ta ansvar för att utveckla sin karriär till HR som bibehåller en klar översikt för hela personalarbete.

 

Görs detta rätt så kommer du som ska presentera en lösning som kommer få med resten av organisationen på HR-tåget. Du kommer kunna visa delar som respektive medlem vill se, det ekonomiska kostnaderna och du kommer vara trygg att du har hittat en produkt som kommer bidra till förändring.