Integration

När ni använder Verismo HR som HR-system integrerar vi med era nuvarande och framtida IT-system och skapar en sömlös och effektiv hantering av personaldata.

Med integrationer undviker ni dubbelarbete och slipper skriva in samma information i flera system – detta sker istället automatiskt.

Lönesystem, AD, SSO, rekryterings- och tidrapporteringssystem är exempel på kunders vanliga integrationer.

Vad är en integration?

En integration syftar till att ett eller flera fristående system kopplas ihop och automatiskt skickar utvald information och data till varandra.

Ofta utgår man från ett system, Master, som jobbar mot de andra systemens olika gränssnitt och IT struktur. Kopplingarna mellan systemen kan se olika ut och kan skicka olika efterfrågade data.

Exempel på integration mellan Verismo HR och ett lönesystem

Vid hantering av medarbetarens livscykelprocesser i Verismo HR administreras all data på ett ställe och skickas automatiskt vidare till de andra systemen.

Ett praktiskt och vanligt exempel är när en medarbetare anställs och skapas i Verismo HR skickas data över till lönesystemet och inkluderar exempelvis personuppgifter, startdag, avdelning, chef, lön, förmåner osv.

Och eftersom det finns en integration behöver personalen på löneavdelningen inte fylla i uppgifterna, det sköter integrationen genom att placera datan i de fält som finns i lönesystemet.

Aldrig mer lösenord?

Ännu ett system – ännu ett användarnamn och lösenord att komma ihåg? Nej, med metoden Single sign-on, SSO, hanteras användarens behörighet och verifiering genom integration och gör så att användare endast behöver logga in en enda gång för att få tillgång till systemet.

Partners och integrationer

Verismo samarbetar med andra leverantör för att gemensamt tillföra ett samlat värde mot våra klienter. Vi vet att tillgången till ett fullständigt digitalt ekosystem för att täcka sina behov, både genererar ett värde för klienten, samt även de systemleverantörer vi väljer att samarbeta nära med. Vi tror därför att målet med samarbetet ska spara tid och förenkla för klienter samt generera affärsmöjligheter till våra leverantörer

Våra partners och integrationer