Kompensation

Att hitta rätt kompensationsnivåer och förmånspaket blir enklare om du ser hela bilden. Få en översikt över den totala kompensationen över hela bolaget, ner på rollnivå.
Den här modulen skapar förutsättningar för en strukturerad och strategisk ersättningshantering. Olika roller i organisationen kan ges kompensationsnivåer och bonusmodeller kan definieras. Grafer används för att visa skillnader i kompensation mellan exempelvis avdelningar eller kontor.

Samla allt på ett och samma ställe

Integrera med företagets interna eller externa lönesystem och samla grundlön, förmåner och utbetalningar på ett ställe. Skapa en förmånsportal för olika länder och välj att individanpassa eller generalisera förmånerna. Välj valuta och se den anställdas totala lönekompensation/år.

Ta hjälp av översikter och rapporter

Få en överblick på hur kompensationen har ökat genom åren och hur de ser ut på de olika avdelningarna. Med modulen kompensation kan ni spara tid genom att få en översikt på den totala kompensationen över hela bolaget. Ni kan även ta ut rapporter om så önskas.

Rekrytera med förmåner

Genom att kunna lägga in individuell ersättning så kan ni rekrytera med förmåner. Förmånerna kan vara kontinuerliga eller en tillfällig ersättning. Du kan även ta reda på vad det skulle kosta att rekrytera med de olika förmånerna innan du lägger fram ett förslag.

Ingår i Kompensationsmodulen

Kompensationsmodeller

Förmåner

Lönekomponenter

Valutakurser

Engångsbetalningar

Kompensationsrapporter