Boka en demo!

Kompensation

Att hitta rätt kompensationsnivåer och förmånspaket blir enklare om du ser hela bilden. Den här modulen skapar förutsättningar för en strukturerad och strategisk ersättningshantering. Olika roller i organisationen kan ges kompensationsnivåer och bonusmodeller kan definieras. Grafer används för att visa skillnader i kompensation mellan exempelvis avdelningar eller kontor.

Kompensation

Integrera med företagets interna eller externa lönesystem och samla grundlön, förmåner och utbetalningar på ett ställe. Skapa en förmånsportal för olika länder och välj att individanpassa eller generalisera förmånerna. Välj valuta och se den anställdas totala lönekompensation/år.

 

  • Grundlön
  • Förmåner och lönetillägg
  • Engångsbetalningar

Lönerevision

Skapa lönerevisionsförslag för olika avdelningar och på individnivå. Få översikt på medarbetare, nuvarande baslön, avtalshöjning samt eventuell ytterligare föreslagen höjning. Se det totala nya löneförslaget och låt HR eller chefer godkänna.

 

  • Prestation och potential
  • Förslag och godkännanden
  • Ackumulerade översikter

Bonus & Incitaments

Hantera incitament- och STI-program, räkna ut och granska estimat samt beräkna utfall och bonus. Skapa kompensationsrapporter för respektive land och administrera och tilldela kompensationsnivå till alla medarbetares lönekomponenter.

 

  • Incitamentsprogram
  • Prognoser med antaganden
  • Godkännanden och utbetalningar

Boka en demo så berättar vi mer!

Moduler

Core

Core är kärnan i Verismo HR. Organisationsstruktur, demografi, statistik.
Läs mer

Talang

Nyckelkompetenser identifieras genom talent review och gapanalyser för att synliggöra kunskap.
Läs mer

Prestation

Implementera mål från ledningen hela vägen ner till individnivå.
Läs mer