Kurser

I modulen Kurser hanteras och administreras kurser, ansökningar, filer, enkäter, inbjudningar och allt som är kopplat till era kurser.
Allt samlas under medarbetarens profil och när en kurs är genomförd så läggs även certifikatet in automatiskt.
Om ni har krav på genomförde kurser för olika roller kan ni via rapporter och översikter se vem som behöver bokas in för vilken kurs. Det gör att ni har full kontroll och kan därmed skicka ut en påminnelse om en kurs ej är genomförd.

Bygga en kurskatalog

Kurskatalogen är platsen där alla kurser hanteras och samlas. Det är här ni utser kursägare, laddar upp e-kursinnehåll och när kurstillfället ska ske. Genom att bygga en kurskatalog får ni kontroll och struktur på kurshanteringen och den blir lätt att följa och analysera.

Kurser kan även användas för att definiera krav i jobbfamiljer och roller och tilldela certifieringarna efter genomförda och godkända kurstillfälle.

Ännu en fördel med modulen Kurser är att deltagaren kan få tillgång till kursmaterialet innan kurstillfället. Det gör att man kan förbereda sig på innan kursen om kursledaren vill det. Förutom det så kan deltagaren svara på feedback eller andra enkäter efter kurstillfället. Genom att få feedback kan ni anpassa nästkommande kurser så att dem hela tiden utvecklas till den bättre.

E-kursinnehåll

Genom att gå en e-kurs i vårt system kan medarbetaren utföra kursen i sin webbläsare, på kontoret eller hemma.
När medarbetaren är klar kan vi spåra vem som utförde e-kursen samt när den utfördes och om medarbetaren är godkänd eller ej.

När medarbetaren blir godkänd hamnar kursen som genomförd i sin talangprofil tillsammans med certifikatet.
Vårt LMS stödjer e-kurser med TinCan standardformat.

Få ut rapporter och ladda upp dokument till deltagarna

För att se hur många och vilka anställda som genomfört en kurs så kan utbildningsadministratörer och kursägare ta ut rapporter. Rapporterna tas ut genom att fylla i den tidsperiod som önskas.  Här kan du även se hur många som behöver genomföra kursen baserat på uppställda krav.

I översikten kan medarbetarna se framtida kurstillfällen. Här kan dem ansöka om att delta i en kurs eller så bjuder kursadministratören in dem.

I modulen kurser så kan ni ladda upp dokument som deltagarna kan ta del av innan, under och efter kurserna. Efter kursen skickas enkäter ut för feedback eller annan information.

Ingår i Kursmodulen

Enkelt LMS

Kurstillfällen

Kurskrav

Certifieringar

Ladda upp e-kursinnehåll

Enkäter före, under och efter kurs

Filer och dokument

Kursadministratörer

Kursrapporter