Lönerevision

Lönerevision har man oftast en gång om året och genom att automatisera den så kommer företag att spara tid och få en grundlig dokumenterad lönerevision. Få bort Excel-filerna och digitalisera processen för att skapa en felfri lönerevision.

Med rätt verktyg blir det lätt att sätta upp lönerevision

I Verismo HR så har du med HR-ansvar tillgång till föregående års lönerevision för att kunna jämföra med den som ska sättas upp för detta år. Exkludera medarbetare som precis blivit anställda eller redan fått en löneökning av andra skäl. HR har även tillgång till lönerevisionsrapport som visar information per land och datum. Sätt upp hårda eller mjuka gränser för hur stor ökningen ska vara och sätt sedan igång lönerevisionen till alla chefer.

Cheferna får en översikt från tidigare års höjningar för sina direktrapporterande och kan hantera både kollektivavtalshöjningar samt individuell höjning.

När cheferna är klara skickas förslaget vidare för godkännande. När alla medarbetare fått rapporterad höjning godkänns förslagen av högsta chef vilket i sin tur skapar nya kompensationspaket som skickas till integrerade lönesystemet.

Det ska vara tydligt och enkelt

I Verismo HR har vi gjort det enkelt för HR att se hur långt i lönerevisionsprocessen ni kommit med tydliga diagram och tabeller.

Tydlighet är viktigt för oss, likaså sekretess. Genom att sätta upp behörighetskontroller är det bara dem som har behörighet eller har ansvar för lönerevisionen som kan se den.

Ingår i Lönerevisionsmodulen

Individuell lönerevision

Kollektiv lönerevision

Lönerevisionsförslag

Lönerevisiosrapporter

Processöversikt

Godkännandekedja

Inställningar per land, avdelning eller medarbetarnivå