Medarbetare

Medarbetarmodulen är tillsammans med Organisationsmodulen  kärnan i Verismo, det vi kallar Core.

Medarbetarmodulen innefattar medarbetarna och framförallt all den master data
och information som den medför.

Datan och informationen skapar kontroll över nuläge och samlar historik och hjälpmedel för att förutspå framtiden. Master datan är grunden till er organisation och nyckeln till en lyckad verksamhet.

Få kontroll på master datan

Genom att få kontroll på master data samlas all information på samma ställe.

Såsom den anställdas livscykel och dess historik, anställningsdag, påminnelse vid provanställning, automatiska mejlutskick vid födelsedagar och interna jobbförändringar.

Det skapas även en övergripande bild av avdelningschefer och dess direktrapporterande, den aktuella arbetsstyrkan, aktiva processer och rapporter med statistik om kön, ålder, lön och mycket mer.

Alla får en egen profil

Alla medarbetare får en egen profil där de kan hitta och uppdatera sin personliga information.

På profilen finns medarbetarens rollbeskrivning, kompensationspaket och anställningsavtal och genom självbetjäning har kan personliga uppgifter uppdateras såsom kontouppgifter, adress eller kontaktuppgifter till anhöriga.

Chefer har behörighet till sina direktrapporterande medarbetare via sin profil och kan hantera kompensationspaket, medarbetarsamtal och talangprofil.

Ingår i Medarbetarmodulen

Anställningsavtal

Arbetsintyg

Arbetsutrustning

Chefsinställningar och behörigheter

Anställdas masterdata

Jobbkatalog

Rapporter

Individuell rollbeskrivning

Individuell kompensation

Kollektivavtal