Medarbetarsamtal

Syftet med medarbetarsamtal är att utveckla sig själv och organisationen, en utveckling som kan ske i samspel mellan chef och medarbetare.

Medarbetarsamtal är bland det viktigaste verktyget en chef har. Det är ett utmärkt sätt att bygga förtroende med varje person i sitt team och sätta viktiga mål som får de anställda att växa, men de är inte alltid lätta att få rätt.

Att ha kontinuerliga medarbetarsamtal med sina anställda är ett viktigt sätt att få djup insikt om hur de känner för sitt arbete, om chefens ledarskap och om organisationen. Det är en fantastisk möjlighet att utbyta feedback också och stödja dem i deras personliga tillväxt.

Verktygen för att lyckas med medarbetarsamtalen

I Verismo HR skapar administratörer samtalsmallar som chefer och medarbetare kan använda som stöd vid respektive möte.

Månatliga påminnelser skickas ut för att ha kontinuerliga möten och administratörer har möjlighet att få en överblick på hur många som har haft sina möten.

Samtalen samlas på medarbetarens profil med behörighetskrav för deltagarna. Det innebär att endast de personer som varit deltagare på mötet har tillgång till anteckningarna.

Skapa mallar

Administratörer kan skapa mallar för att standardisera efterfrågade samtal,
eller för att ge stöd till chef eller medarbetare.

Skapa mallar för exempelvis 1:1, lönesamtal, utvecklingssamtal, rehabilitering, arbetsmiljö eller konflikthantering.

De månatliga medarbetarsamtalen såsom 1:1 eller utvecklingssamtal kan därefter ligga till grund för den årliga prestationsutvärderingen  där både medarbetaren och chefen har tillgång till anteckningarna.

Ingår i Medarbetarsamtalsmodulen

Skapa olika samtalsmallar

Spara samtal på medarbetarens profil

Chef och medarbetare kan starta samtal och anteckna

Påminnelser

Historik

Processöversikt