Moduler

Förverkliga drömmen om en attraktiv arbetsplats genom att ge HR-personal och chefer de rätta verktygen. Med ett HR-system öppnas möjligheten att jobba strategiskt och effektivt då processer automatiseras och säkerheten ökar. Det i sin tur kommer att förenkla vardagen och skapa en engagerad organisation.

Core – kärnan i systemet

 

När nya kunder hör av sig till oss handlar det ofta om att de först och främst behöver strukturera sin master data. Det handlar om att få kontroll över sin organisationsstruktur, samla medarbetarinformation på ett ställe och komma från otydliga och osäkra dokument utan behörighetskontroller.

Modulerna Organisation och Medarbetare möjliggör precis detta och därför kallar vi det för Core, kärnan i systemet. Core skapar en sömlös automatiserad livscykel med processer såsom anställning, onboarding, jobbförändring och exit.

Moduler

 

Behovet till varför man skaffar ett HR-system skiljer sig för olika bolag
och det kan ändra sig med tiden.

Även fokus och inriktning gällande det interna HR-arbetet ser olika ut; kanske hanterar ni många interna kurser med viktiga certifieringar, eller så arbetar ni med en tydlig
talang- och målhantering kopplat till bonus och incitament.

Behöver lönerevisionen få en bättre systemstruktur eller är det önskvärt
med en smidig semester och frånvarohantering?

Verismo HR utgår från era behov när vi matchar med lösningar och därför är systemet skalbart med målet att implementera moduler i takt med er utveckling och fokus.