Om Verismo HR

Duon Fredrik Wallén och Jonas Lindstrand har en lång bakgrund av att bygga IT-system för att effektivisera det dagliga arbetet på arbetsplatserna. Efter att ha kommit i kontakt med efterfrågan om HR-system så upptäckte dem att det saknades något på marknaden – ett HR-system som är anpassat för användaren. 

Fredrik och Jonas började utveckla det ultimata systemet 2011 och i och med de starka band som dem har till sina kunder så har utvecklingen mot det perfekta systemet bara fortsatt! Verismo HR består utav flertalet moduler vilket skapar möjligheten att skräddarsy ett HR-system som passar just ditt företag. Modulerna samverkar för att effektivisera den manuella administrationen och digitalisera ett långsiktigt strategiskt HR arbete.

Idag är Verismo ett team som jobbar aktivt med att ha en nära relation till kunderna. Trots att vi är små så konkurrerar vi med de stora bolagen men behåller den personliga och nära kontakten med våra kunder. Samtidigt som vi levererar ett system som är anpassat efter kundens behov.

Vårt team är engagerade och nyfikna för att öppna nya möjligheter för våra kunder och vårt system. Vi vill förenkla vardagen för de arbetande och förverkliga drömmen om att skapa en attraktiv arbetsplats.

Grundare & VD

Fredrik Wallén

Grundare & Lead Developer

Jonas Lindstrand

Våra värderingar

Engagera

Det är viktigt för oss att till fullo förstå våra kunders verksamhet och prospekt, vilka mål de har och hur de vill arbeta för att nå det målet. Samarbetet med våra kunder är alltid pågående och genom att vara engagerade i deras arbete, kan vi vara proaktiva och implementera rätt verktyg.

Förenkla

Förenkla och effektivisera arbetsflödet med Verismo HR. Med stöd från vårt system kommer arbetet att kvalitetssäkras. Med all masterdata på ett ställe är det svårt att göra misstag. Få kontroll, transparens och dokumentation enligt GDPR med Verismo HR.

Förverkliga

Vi är en strategisk partner som hjälper våra kunder att förverkliga sina långsiktiga mål genom att frigöra tid och fokusera på rätt saker. Vi arbetar nära våra kunder för att utveckla deras HR-arbete och skapa möjligheter för digitalt och globalt arbetssätt.