Organisation

Modulen som organiserar och strukturerar er data

Organisationsmodulen är tillsammans med Medarbetarmodulen kärnan i Verismo HR.
I organisationsmodulen hanteras masterdata som behövs för våra olika processer vilket inkluderar olika organisationsstrukturer såväl som anställnings-, onboarding- och exitprocesser.

Genom organisationsmodulen hanteras inställningar på behörighet, rapportvägar och sökfunktioner samt administration av arbetsutrustning, anställningsavtal och intyg.Ni finner även rapporter på masterdata såsom head count, anställningar, avslut, organisationsförändringar och lön.

Organisationskarta

Med organisationskartan får du en översikt på organisationen och förhållanden mellan dess olika avdelningar eller ledningsnivåer.

Du kan även se vem som är avdelningschef och vilka medarbetare som ingår i respektive avdelning.

Bygg upp din organisation

Affärsorganisation

Affärsorganisationen syftar till hur verksamheten är strukturerad och länkar medarbetares positioner till avdelningar. Bygg upp strukturen enligt olika bolag, avdelningar och underavdelningar. Få översikt genom FTE och headcount från högsta nivå till varje underavdelning eller enhet.

Matrisstruktur

Verismo HR stöder för en traditionell matrisstruktur med funktioner utanför affärsorganisationen till vilka enheter i affärsstrukturen är anslutna. Chefer i ansluten enhet rapporterar till chefen för den anslutna funktionen.

Juridisk organisation

Den juridiska organisationsstrukturen behandlar juridiska bolag och dess kostnadsställen.

I varje kostnadsställe finns medarbetarlistor och vilken anställning som tillhör. Även här kan ni skapa en struktur som stödjer olika bolag inom koncernen och dess konstandsställen.

Funktionell organisation

Den funktionella organisationen grupperar funktioner, vilka avdelningar och befattningar i organisationsstrukturen såväl som kostnadsställen och anställda i juridiska bolag är tilldelade i.

Geografisk organisation

Den geografiska organisationsstrukturen syftar till länder och platser.

Länder innehåller de platser vilka avdelningar och individuella befattningar är tilldelade i affärsorganisationen. Länder har även kopplingar till kostnadsställen och juridiska länder.

Behörighetskontroll och rapportvägar

Behörighet är ett komplext begrepp som möjliggör enkel användning.

I en lösning som hanterar organisationer och människor är det avgörande att kunna ge rätt personer åtkomst till och ansvar för rätt saker, att användare ser det de behöver och ingenting mer.

Behörighet hanteras därför både på bredden och på djupet, vad användaren har behörighet till och hur mycket de får se och göra.

Dels utvärderas vilka enheter och personer en användare har behörighet till, dels utvärderas vilken del av information och verktyg de ska ha behörighet till ner på fält- respektive länknivå.

Hur stor del av informationen som är tillgänglig beror på användarens relation till enheten eller personen. Relationen ger huvudsaklig behörighetsnivå som sedan kan modifieras med tilläggsbehörigheter.

Ingår i Organisationsmodulen

Organisationsstrukturer

Organisationsschema

Rapportvägar

Anställning

Digital signering

Onboarding

Jobbändring

Avslut

Behörighetskontroll

Organisationsförändring

Organisationsrapporter