Prestation

Prestationshantering handlar framförallt om att peka organisationen i rätt riktning och få alla medarbetare att arbeta mot samma mål.
Genom att arbeta mot samma målsättning kan det även vara enklare för den enskilda anställda att förstå varför hens arbete är viktigt och hur det kan påverka hela organisationen.

Sätta mål

I Verismo HR’s prestationshantering börjar året med att alla chefer och medarbetare sätter mål och utvecklingsplan för medarbetaren.

Jobba med mjuka eller hårda mål, sätt målvärden eller deadlines. Kom gemensamt fram till aktiviteter för hur medarbetaren ska ta sig till målet och vilka verktyg som kan behövas.

Följa upp

Under halvårsavstämningen går ni genom målen och kommenterar nuvarande status.

På detta sätt blir det tydligt för medarbetaren vad som gått bra och vad som behöver utvecklas för att nå målsättningen vid årets slut.

Sammanfatta året och förbered er inför nästa

Vid årets slut hålls en större prestations- och utvecklingsgenomgång där medarbetaren har möjlighet att göra en självutvärdering och svara på en större medarbetarundersökning.

Tillsammans med sin chef sammanfattar de även årets mål och utvärderar resultatet som ger underlag för nästa års prestationsformulär.

Ingår i Prestationsmodulen

Gemensamma affärsmål

Individuella affärsmål

Övergripande bedömning

Potentialbedömning

Målbibliotek

Målkaskadering