Boka ett demo!

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

 • Jag förstår att Verismo Systems AB, då jag sänder in ett kontaktformulär, kommer att behandla mina personuppgifter i enlighet med Verismos Integritetspolicy i syfte att bearbeta och administrera min kontaktförfrågan.

Prestation

Utmanande men uppnåeliga mål som medarbetare själv varit med och satt ökar både motivation och prestation. Här kan du implementera mål från ledningen hela vägen ner till individnivå. Samtidigt visas hur den individuella prestationen och de satta målen linjerar med organisationens övergripande riktning och vision.

Organisatorisk prestation

Upprätta affärsmål för att kaskaderas på hela organisationen alternativt gör målen valbara för varje avdelning. Skapa ett målbibliotek med hårda eller mjuka mål som följs upp på olika nivåer och koppla ihop mål med finansiella resultat.

 

 • Målkaskadering
 • Målbibliotek
 • Finansiella resultat

Individuell Prestation

Välj relevanta affärsmål och sätt individuella mål i relation till dem för att uppnå målen.Kommentera kontinuerligt på hur arbetet framskrider och uppdatera status på målen. Den anställde besvarar relevanta frågor och kan utvärdera sig själv i jämförelse med företagets värderingar.

 

 • Sätt och utvärdera mål
 • Arbeta med värderingar
 • Självutvärdering och feedback

Individuell Utveckling

Skapa utvecklingsmål, lägg till åtgärder och när dessa ska vara slutförda. Bedöm och beskriv medarbetarens framtida potential. Arbeta med utvecklingsplanen genom utvärdering av gap-analysen och utvärdera utvecklingen i slutet av året.

 

 • Sätt och utvärdera mål
 • Uppnå förmågor
 • Gapanalys

Vill du automatisera och effektivisera administrativa arbetsuppgifter?

 • Jag förstår att Verismo Systems AB, då jag sänder in ett kontaktformulär, kommer att behandla mina personuppgifter i enlighet med Verismos Integritetspolicy i syfte att bearbeta och administrera min kontaktförfrågan.

Moduler

Talang

Nyckelkompetenser identifieras genom talent review och gapanalyser för att synliggöra kunskap.
Läs mer

Core

Core är kärnan i Verismo HR. Organisationsstruktur, demografi, statistik.
Läs mer

Kompensation

Skapa förutsättningar för en strukturerad och strategisk ersättningshantering.
Läs mer