Rekrytering

Verismo HR’s rekryteringsmodul hanterar hela processen, från behovet av en ny kollega till signerat avtal. I processen stöttas du i valprocessen genom publicering, sökning, screening och utvärdering.

En del av processen hanterar även öppna ansökningar där ni kan annonsera internt eller externt, och kandidater skickar in ansökan via sin kandidatprofil eller LinkedIn för genomgång.

Rekryteringsprocessen

När behovet uppstår

Genom att följa flödet steg för steg skapar du en rekryteringsbegäran som ska godkännas.
Du förbereder annonsen antingen genom att använda färdiga grundmallar eller skriva en ny mer passande annons.
Lägg till eventuella obligatoriska frågor som ska besvaras i samband med ansökan och publicera därefter internt och/eller externt.

Med påminnelser faller inga kandidater mellan stolarna

Vid hantering och granskning av ansökningar hittar du bifogade filer, svar på obligatoriska frågor, har möjlighet att bedöma kandidaten och skriva kommentarer till interna kollegor.

Med vår rekryteringsmodul kan du få påminnelser för att tacka ja/nej till en kandidat och enkelt skicka avslagsmejl till grupper för en effektivare process.

Kandidaten är vald

När du valt kandidat erbjuder du tjänsten genom att flytta över kandidaten till anställningsprocessen.

Anställningsprocessen inte en del av rekryteringsmodulen utan tillhör medarbetarmodulen, men datat förs över för att direkt påbörja anställningen och erbjuda kontrakt smidigt med digital signering.
Läs mer om anställningsprocessen här.

GDPR – hantering av kandidaters personliga data

Vi ansvarar för att personlig data hanteras på rätt sätt i hela vårt system och detta gäller givetvis även kandidater i rekryteringsprocesser.

Endast nödvändig och relevant data ska finnas i systemet vilket gäller både öppna ansökningar eller vid en specifik tjänst.

Alla inaktiva kandidater meddelas via mejl att deras profiler kommer raderas inom en fast tidsperiod om de inte loggar in. Detta gäller även de kandidater som blivit anställda.

Ingår i Rekryteringsmodulen

Hantera rekryteringar

Granska kandidater

Annonsmallar

E-postmallar

Rekryteringsadministratör

Utvärderare

Spontanansökan

Frågemallar