Semester och Frånvaro

Medarbetare har frånvaro från arbetsplatsen av många olika anledningar och det är viktigt att både medarbetare och HR har översikt och kontroll över hanteringen för att inget ska bli fel.

Verismo HR tillhandahåller processer för att ansöka, godkänna och dra tillbaka semester och frånvaro.

Automatisk ansökningsprocess

Den generella principen för processen är att medarbetaren själv ansöker om semester eller lägger till frånvaro via sin profil. Medarbetaren väljer datum och anledning och beroende på frånvarotyp kan hen enkelt se semesterdagar och historik.

När medarbetaren ansöker om frånvaro skapas en automatisk process där chefen kan godkänna eller avslå frånvaron. Chefen kan vid semesterplanering se en översikt på avdelningen eller sitt team för att kontrollera bemanningen.

Anpassat efter land

Semester och frånvarotyper är aktiverade för konfiguration per land och är tillgängliga för medarbetare med anställningar under respektive land.

Konfigurationen hanterar ländernas olika inställningar för semesterdagar, sparade semesterdagar, antal standarddagar för semester, ansökan om att flytta semesterdagar med mera.

I rapporter får HR tillgång till en översikt av hela organisationens semester- och frånvaro.

Ingår i Semester- och Frånvaromodulen

Semesterhantering

Frånvarohantering

Översikt på avdelning eller team

Administrera semester- och frånvarotyper

Administrera semesterkvottyper

Processöversikter och rapporter