Talang

Talangmodulen är ett antal integrerade organisatoriska processer som har utvecklats för att attrahera, administrera, utveckla, motivera och behålla duktiga medarbetare.

Målsättningen med ett Talang-program är att skapa en dynamisk, bärkraftig och prestationsorienterad personalstyrka som uppnår verksamhetens mål.

Talangprofil

Hur gör man för att attrahera, utveckla och behålla de rätta medarbetarna?
För oss syftar det till att ha rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt mot bakgrund av verksamhetens mål.

Det innebär att Talang-program har lika mycket värde för den enskilt anställda som får utvecklas och motiveras, precis som det är för det globala bolaget som kan identifiera framtida ledare och attrahera talang genom internrekrytering.

Alla medarbetare får en talangprofil där de kan lägga till utbildning och språkkurser samt bli tilldelade genomförda kurser. Via GAP-analysen får chef och medarbetare en övergripande bild över nuläge vilket kan användas i medarbetarsamtal och prestationsutvärderingar.

I Verismo arbetar vi med rollstyrning inom flera områden

 Ni skapar er jobbkatalog med jobbfamiljer och tillhörande roller med syfte, ansvarsområden, kunskapskrav, lönenivåer och annan grundinformation. Genom att en anställd har en viss roll kan därför flertalet processer automatiskt genereras.

Rollen kan kopplas till flera olika funktioner:

  • Onboarding
  • Karriär- och successionsplanering
  • Kompetenskrav
  • Certifieringskrav
  • Kurskrav
  • Talangutveckling
  • Prestationsutveckling
  • Incitament och lönerevision

Kompetenser och certifieringar

I Verismo bygger ni själva era egna kompentens- och certifieringskataloger.
Kompetenser och certifieringar kan användas för att definiera kravställning för jobbfamiljer och roller.

Kompetenserna används bland annat i GAP-analyser som underlag till utveckling och certifieringarna används för att säkerställa att anställda är auktoriserad att utföra tilldelade uppgifter.

Certifieringarna kan ha utgångsdatum med påminnelse när det är dags att förnya.

Karriär- och successionsplanering

För många medarbetare är det viktigt att veta att de har möjlighet att växa inom företag och att det finns en plan för deras utveckling.

Genom karriärplaneringen kan chef och medarbetare sätta upp långsiktiga mål med uppgifter och tillvägagångssätt på hur de ska lyckas.

På samma sätt behöver företag planera för om och när nyckelpositioner byts ut. Det kan vara kortsiktiga och långsiktiga lösningar, med interna eller externa personer.

Modulen tillhandahåller verktyg för att:

Identifiera framtida ledare

Identifiera potential

Internrekrytering

Behålla viktiga medarbetare

Attrahera talang