Boka ett demo!

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

 • Jag förstår att Verismo Systems AB, då jag sänder in ett kontaktformulär, kommer att behandla mina personuppgifter i enlighet med Verismos Integritetspolicy i syfte att bearbeta och administrera min kontaktförfrågan.

Talang

Kompetens och talent management handlar om rätt person på rätt plats för optimala resultat. Nyckelkompetenser och högpotentiella identifieras genom talent review, där vilka medarbetare som ska prioriteras lyfts fram. Genom att definiera organisationella roller, kan medarbetare och team matchas efter kompetens och kunskapsluckor identifieras.

Talang

I den anställdas Talangprofil samlas information om utbildning, språkkunskaper, genomförda och/eller saknade kurser och certifieringar. Gap-analysen visar den anställdas nuvarande och önskade kompetensnivå som utvärderas under en talanggenomgång.

 

 • Bakgrund och kompetenser
 • Talanggenomgång
 • Gap- och behovsanalyser

Karriär & Succession

Kartlägg anställdas karriärplan, anteckna önskemål och sätt förslag på utvecklingsmöjligheter. Med successionsplanering kan betydelsefulla roller få både kortsiktiga och långsiktiga lösningar tillsammans med tydlig riskbedömning.

 

 • Successionsplanering
 • Karriärplanering
 • Riskbedömning

Kurser

Samla interna och externa kurser i en kurskatalog. Skapa kurstillfälle, bli inbjuden eller ansök om deltagande, lägg till enkäter eller material inför eller under kursen. Avsluta med feedback, resultat och återkoppling.

 

 • Kurskatalog
 • Inbjudningar och kallelser
 • Resultat och återkoppling

Vill du automatisera och effektivisera administrativa arbetsuppgifter?

 • Jag förstår att Verismo Systems AB, då jag sänder in ett kontaktformulär, kommer att behandla mina personuppgifter i enlighet med Verismos Integritetspolicy i syfte att bearbeta och administrera min kontaktförfrågan.

Moduler

Core

Core är kärnan i Verismo HR. Organisationsstruktur, demografi, statistik.
Läs mer

Prestation

Implementera mål från ledningen hela vägen ner till individnivå.
Läs mer

Kompensation

Skapa förutsättningar för en strukturerad och strategisk ersättningshantering.
Läs mer