Talang

Kompetens och talent management handlar om rätt person på rätt plats för optimala resultat. Nyckelkompetenser och högpotentiella identifieras genom talent review, där vilka medarbetare som ska prioriteras lyfts fram. Genom att definiera organisationella roller, kan medarbetare och team matchas efter kompetens och kunskapsluckor identifieras.

Talang

I den anställdas Talangprofil samlas information om utbildning, språkkunskaper, genomförda och/eller saknade kurser och certifieringar. Gap-analysen visar den anställdas nuvarande och önskade kompetensnivå som utvärderas under en talanggenomgång.

 

  • Bakgrund och kompetenser
  • Talanggenomgång
  • Gap- och behovsanalyser

Karriär & Succession

Kartlägg anställdas karriärplan, anteckna önskemål och sätt förslag på utvecklingsmöjligheter. Med successionsplanering kan betydelsefulla roller få både kortsiktiga och långsiktiga lösningar tillsammans med tydlig riskbedömning.

 

  • Successionsplanering
  • Karriärplanering
  • Riskbedömning

Kurser

Samla interna och externa kurser i en kurskatalog. Skapa kurstillfälle, bli inbjuden eller ansök om deltagande, lägg till enkäter eller material inför eller under kursen. Avsluta med feedback, resultat och återkoppling.

 

  • Kurskatalog
  • Inbjudningar och kallelser
  • Resultat och återkoppling

Fyll i formuläret nedan så återkopplar vi inom kort!

Moduler

Core

Core är kärnan i Verismo HR. Organisationsstruktur, demografi, statistik.
Läs mer

Prestation

Implementera mål från ledningen hela vägen ner till individnivå.
Läs mer

Kompensation

Skapa förutsättningar för en strukturerad och strategisk ersättningshantering.
Läs mer

Fill out your contact information and we will contact you shortly!

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Verismo Systems AB, corporate identity number 556574-4207 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data